เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการ สำหรับการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มิถุนายน 2554

บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มิถุนายน 2554 ตามหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เปิดดูบัญชีค่าแรง 13 มิ.ย. 2554  คลิกที่นี่

บัญชีค่าแรง ล่าสุด ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555  คลิกที่นี่ 

1 ความคิดเห็น:

ARMS กล่าวว่า...

บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มิถุนายน 2554 เริ่มเลยใช่ไหมครับ