เว็บบอร์ดโยธาไทย

โครงการอบรม ของ มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

 • ยางมะตอยผสมเสร็จ ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์
 • โยธาไทย

  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
  กรมทรัพยากรน้ำ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  มีทั้งแบบแปลน รายละเอียดต่างๆ และ ตัวอย่างการประมาณราคา

  จากเว็บ ประปาไทย
  https://yotathai.box.net/shared/ts837halm7tunrlxf0q9

  วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

  แบบก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

  แบบก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

  โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

  เป็นไฟล์ CAD ครับ

  https://yotathai.box.net/shared/09fy2ai1uzg91l931xnp

  แบบก่อสร้างซุ้มขายสินค้า โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

  แบบก่อสร้างซุ้มขายสินค้า

  โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

  เป็นไฟล์ CAD

  https://yotathai.box.net/shared/6gt2xengpt2zdu4ufxnz

  แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

  แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

  โดยช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

  เป็นไฟล์  CAD  ครับ

  https://yotathai.box.net/shared/s9vx56szv7ml3p5v54gf

  แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

  แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

  โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

  เป็นไฟล์ CAD

  https://yotathai.box.net/shared/6eq4thnm0j7ndipcmb9o

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

  แบบก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก โดย "ช่างปู" เอกพล ตะนะดี อุบลราชธานี

  แบบก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก
  โดย "ช่างปู" เอกพล ตะนะดี อุบลราชธานี

  เป็นไฟล์ CAD

  https://yotathai.box.net/shared/c7z3fylu10yevg81ej3d

  แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว 3 รูปแบบ โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

  แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว
  เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

  มี 3 รูปแบบ ในไฟล์เดียวกัน
  เป็นไฟล์ CAD
  เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

  https://yotathai.box.net/shared/zvkbhbcshvm22yisilr2

  แบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม. โดยช่างปิยะ ภูมิกระจาย

  อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม.พื้นที่ 463.75 ตร.ม. 
  โดย ช่างปิยะ ภูมิกระจาย เทศบาลตำบลขมิ้น กาฬสินธุ์

  เป็นไฟล์ CAD

  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

  แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โดยช่างมานะ ยิ่งเดช

  แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 
  โดยช่างมานะ ยิ่งเดช

  เป็นแบบเขียนด้วยไฟล์ CAD นะครับ ท่านที่ใช้ เวอร์ชั่น CAD ต่ำๆ ก็เลือก DownLoad  ไฟล์ ที่ลงท้ายด้วย CAD2000

  ขอขอบคุณช่างมานะ ยิ่งเดช มาก ครับ
  https://yotathai.box.net/shared/p8mnoyxdty7c94c9u0zb

  ป้ายกำกับ

  .ppt (3) AutoCAD (41) dwg (30) ebook (2) excel (7) Factor F (2) font (1) pdf (74) sketchup (5) staad pro (1) ก.ส.ช. (7) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (2) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (6) กรมทางหลวงชนบท (7) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมอนามัย (1) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (9) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กสช (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) กีฑา (1) กีฬา (1) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้งานช่าง (10) คู่มือ (15) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) งานทาง (13) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานอาคาร (2) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ทางหลวง (11) ทางเดิน (1) ท่อ (2) ท่อเหลี่ยม (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บำรุงทาง (1) บ้านพัก (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (3) ประสบภัย (1) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) ป้าย (3) ผู้สูงอายุ (1) ฝ.30 (1) ฝาย (1) พาราแอสฟัลท์ (1) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภูมิทัศน์ (2) มยผ. (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) ยางมะตอย (1) ระบบประปา (16) ระบบส่งน้ำ (3) ระบบไฟฟ้า (2) ระบายน้ำ (7) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (4) ราคาวัสดุก่อสร้าง (1) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) ราวกันอันตราย (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) วรรัตน์ ศิริเจริญ (4) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) สพฐ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักออกแบบ (10) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือราชการ (1) หมู่บ้าน (13) หลักการ (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (8) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อาคาร (13) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาารอเนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) เขียน (22) เขียนแบบ (71) เครื่องจักร (1) เซปักตะกร้อ (1) เทนนิส (1) เมรุ (1) เอกพล ตะนะดี (3) แบบก่อสร้าง (12) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (43) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (62) แบบหอพัก (1) แบบห้องพัก (5) แบบแปลน (112) แปลงนา (1) แผนที่ (1) แผ่นดินไหว (2) โกดัง (1) โปรแกรม (4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (2) โรงสูบ (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ไฟฟ้า (3) ไฟสัญญาณจราจร (2)