เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทั้งแบบแปลน รายละเอียดต่างๆ และ ตัวอย่างการประมาณราคา

จากเว็บ ประปาไทย
https://yotathai.box.net/shared/ts837halm7tunrlxf0q9

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

แบบก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

https://yotathai.box.net/shared/09fy2ai1uzg91l931xnp

แบบก่อสร้างซุ้มขายสินค้า โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

แบบก่อสร้างซุ้มขายสินค้า

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/6gt2xengpt2zdu4ufxnz

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โดยช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

เป็นไฟล์  CAD  ครับ

https://yotathai.box.net/shared/s9vx56szv7ml3p5v54gf

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว

โดย ช่างเอกพล ตะนะดี (ช่างปู) อุบลราชธานี

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/6eq4thnm0j7ndipcmb9o

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก โดย "ช่างปู" เอกพล ตะนะดี อุบลราชธานี

แบบก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็ก
โดย "ช่างปู" เอกพล ตะนะดี อุบลราชธานี

เป็นไฟล์ CAD

https://yotathai.box.net/shared/c7z3fylu10yevg81ej3d

แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว 3 รูปแบบ โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

แบบก่อสร้างหอพักชั้นเดียว
เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

มี 3 รูปแบบ ในไฟล์เดียวกัน
เป็นไฟล์ CAD
เผยแพร่โดย ช่างเอก ภานุมาส คำปันนา

https://yotathai.box.net/shared/zvkbhbcshvm22yisilr2

แบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม. โดยช่างปิยะ ภูมิกระจาย

อาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 17.50 ม. ยาว 26.50 ม.พื้นที่ 463.75 ตร.ม. 
โดย ช่างปิยะ ภูมิกระจาย เทศบาลตำบลขมิ้น กาฬสินธุ์

เป็นไฟล์ CAD

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ โดยช่างมานะ ยิ่งเดช

แบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 
โดยช่างมานะ ยิ่งเดช

เป็นแบบเขียนด้วยไฟล์ CAD นะครับ ท่านที่ใช้ เวอร์ชั่น CAD ต่ำๆ ก็เลือก DownLoad  ไฟล์ ที่ลงท้ายด้วย CAD2000

ขอขอบคุณช่างมานะ ยิ่งเดช มาก ครับ
https://yotathai.box.net/shared/p8mnoyxdty7c94c9u0zb