เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยงานอาคาร 2555

โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
งานอาคาร 255ปรับปรุงใหม่ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางฯ ปี 2555 

จัดทำโดย ช่างอ่าง  ธราเทพ ทองเบ้า

เป็นไฟล์  Excel ครับ 
ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น: