วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ


ปรับปรุงแบบโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

มีทั้งแบบ ไฟล์ CAD
และ ประมาณการไฟล์ Excel
ขนาดไฟล์ 2.54Mb


วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เป็นคู่มือการก่อสร้างทาง ที่อธิบายขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่

  • การเตรียมตัวก่อนการก่อสร้าง 
  • ระหว่างก่อสร้าง
  • หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เพื่อนช่างที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทาง ของราชการไม่ควรพลาดครับ 

หนังสือเป็นไฟล์ PDF จำนวน 291 หน้า
ขนาดไฟล์ ประมาณ 91 MB


วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง ปี 2556/2557

หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง ปี 2556/2557

ข้อมูลของผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรกลก่อสร้างทุกชนิดไว้มากที่สุดในประเทศไทย จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก
หนังสือหนา 580 หน้า
ข้อมูลไฟล์ PDF 213Mb

ต้องการสั่งซื้อหนังสือ ทำเนียบราคาวัสดุก้อสร้างปี 2556-2557 ปกแข็ง ราคา 400 บาท คลิกที่นี่วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จาก Yotathai Planning

แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จาก Yotathai Planning

แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
สถาปนิก : จุลภาคย์ จุลรังษี
วิศวกร : อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ

ไฟล์ PDF จำนวน 25 แผ่น
แบบบ้านนี้ เป็นแบบบ้านที่ SCG
เอาไปเผยแพร่ต่อ ในเว็บ ตราช้าง

ดูและ Download แบบแปลน

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1- ป.6

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1- ป.6 

หนังสือเรียน ระดับประถม ป.1-ป.6 รวม 12 เล่ม
ตามหลักสูตร ประถมศึกษา พ.ศ.2521
อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่ง
เผยแพร่โดย เว็บไซต์ ครูเชียงราย

หนังสือเป็น PDF
โยธาไทยได้รวมรวมเป็นไฟล์ เดียว ZIP 222 MB

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เครื่องจักรกลงานทาง เอกสารเผยแพร่ของกรมทางหลวง

เอกสารความรู้เรื่องเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างทาง


  • งานก่อสร้างทาง และเครื่องจักรกลที่ใช้
  • งานบำรุงรักษา และเครื่องจักรกลที่ใช้
โดย 
- ชาติชาย ช่วงชิง
- ปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี

เอกสารเผยแพร่ของกรมทางหลวง


ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) กสช (7) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (2) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (2) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (7) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)