วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา

คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
จัดทำโดย งานมาตรฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา
กองโยธา ฝ่ายกีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด   คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารตามรายการ
กีฑา   กอล์ฟ   ซอฟท์บอล   ซอฟท์เทนนิส
บาสเกตบอล   ฟันดาบ   ฟุตซอล   ฟุตบอล
มวยปล้ำ   มวยสากลสมัครเล่น   ยิงปืน
ยิมนาสติก   ยูโด   รักบี้ฟุตบอล   ลีลาศ
ลูกฟุตบอลชายหาด   ลูกแชร์บอล   วอลเล่ย์บอล   วอลเล่ย์บอลชายหาด   ว่ายน้ำ   สนุกเกอร์
ฮอกกี้   เซปักตะกร้อ   เทควันโด   เทนนิส   เทเบิลเทนนิส   เบสบอล   เปตอง   แบดมินตัน   แฮนด์บอล

ข้อมูลจาก : การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

โปรแกรมออกแบบถนน&อาคารระบายน้ำ


โปรแกรมออกแบบถนน&อาคารระบายน้ำ
จัดทำโดย สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ดาวน์โหลดโปรแกรม   คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
http://design.drr.go.th/

อาคารหมวดทางหลวงชนบท


แบบอาคารหมวดทางหลวงชนบท
จัดทำโดย กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ไฟล์นามสกุล .pdf   คลิกที่นี่
ไฟล์นามสกุล .dwg  คลิกที่นี่
ข้อมูลจาก : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
http://design.drr.go.th/

หลักการเขียนหนังสือราชการ

หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ
๑. เขียนให้ถูกต้อง
๒. เขียนให้ชัดเจน
๓. เขียนให้รัดกุม
๔. เขียนให้กะทัดรัด
๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไฟล์นามสกุล .ppt
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล


คู่มือการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล

จัดทำโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

ไฟล์นามสกุล .pdf   คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน ทางน้ำล้นผ่าน


แบบมาตรฐาน
ทางน้ำล้นผ่าน (หรือที่ทั่วไปเรียกฝายน้ำล้นรถผ่าน)
จัดทำโดย สำนักสำรวจและออกแบบ กลุ่มออกแบบทาง โลจิสติกส์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ไฟล์นามสกุล .pdf   คลิกที่นี่
ไฟล์นามสกุล .dwg  คลิกที่นี่
ข้อมูลจาก : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
http://design.drr.go.th/ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1


แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบถนน ท.1

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

คู่มือประมาณการ แบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น

คู่มือประมาณการ แบบแปลนมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ใช้ร่วมกับแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ท.1 - ท.7

แบบถนน ท.1
แบบท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ท.2
แบบระบบประปา ท.5

หมายเหตุ
การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ
ต้องคิดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการฉบับปัจจุบันเท่านั้น
เอกสารนี้ เผนแพร่เพื่อความรู้ ไม่ใช่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว (แบบที่สอง)


แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว (แบบที่สอง)
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว

ข้อมูลจาก : กรมยุทธโยธาทหารบก

แบบตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว


แบบตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
แบบตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว

ข้อมูลจาก : กรมยุทธโยธาทหารบก

แบบตึกแถวนายสิบ 10 ครอบครัวแบบตึกแถวนายสิบ 10 ครอบครัว
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
แบบตึกแถวนายสิบ 10 ครอบครัว

ข้อมูลจาก : กรมยุทธโยธาทหารบก

แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว

แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
แบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัว

ข้อมูลจาก : กรมยุทธโยธาทหารบก

แบบบ้านพักพันตรี-พันโท

แบบบ้านพักพันตรี-พันโท
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

แบบบ้านพักพันเอก


แบบบ้านพักพันเอก
จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่มีหน้าที่ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บริการและจัดหาอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค งานอสังหาริมทรัพย์ การส่งกำลังและซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
แบบบ้านพักพันเอก

ข้อมูลจาก : กรมยุทธโยธาทหารบก

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบบ้านพักอาศัย ผู้สูงอายุ


แบบบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ

เจ้าของ : กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
รูปแบบไฟล์ : pdfป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)