เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1- ป.6

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1- ป.6 

หนังสือเรียน ระดับประถม ป.1-ป.6 รวม 12 เล่ม
ตามหลักสูตร ประถมศึกษา พ.ศ.2521
อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ ผู้แต่ง
เผยแพร่โดย เว็บไซต์ ครูเชียงราย

หนังสือเป็น PDF
โยธาไทยได้รวมรวมเป็นไฟล์ เดียว ZIP 222 MB

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เครื่องจักรกลงานทาง เอกสารเผยแพร่ของกรมทางหลวง

เอกสารความรู้เรื่องเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างทาง


 • งานก่อสร้างทาง และเครื่องจักรกลที่ใช้
 • งานบำรุงรักษา และเครื่องจักรกลที่ใช้
โดย 
- ชาติชาย ช่วงชิง
- ปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี

เอกสารเผยแพร่ของกรมทางหลวง


วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบแบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ART HOME 2 โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ

แบบบ้าน ART HOME 2 โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ
แบบแบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)
ส่งมาให้เว็บไซต์โยธาไทยเผยแพร่
เพื่อเป็นวิทยาทาน

ลิขสิทธิ์ในแบบแปลนนี้เป็นของช่างโอ๊ต การนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์อื่น สื่ออื่น หรือการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากเข้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นDownload แบบแปลนอื่นๆ จากช่างโอ๊ต 
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น

แบบบ้าน ART HOME 1 โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)

แบบบ้าน ART HOME 1 โดย วรรัตน์ ศิริเจริญ


แบบแบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน
วรรัตน์ ศิริเจริญ (ช่างโอ๊ต)
ส่งมาให้เว็บไซต์โยธาไทยเผยแพร่
เพื่อเป็นวิทยาทาน

ลิขสิทธิ์ในแบบแปลนนี้เป็นของช่างโอ๊ต การนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์อื่น สื่ออื่น หรือการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากเข้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น


Download แบบแปลนอื่นๆ จากช่างโอ๊ต 
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น

คู่มือการใช้งาน Staad Pro V8i โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

คู่มือการใช้งาน Staad Pro V8i

เป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรม Staad Pro
ประกอบการบรรยาย โครงการอบรม
"การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างด้วย STAAD.Pro"
โดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
http://www.yotathai-training.com/staad-pro

เป็นไฟล์ pdf  ขนาด 43.3 Mb
จำนวน 393 หน้า

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น

แบบก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น


 • แบบก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์
 • ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
 • ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD
 • ลิขสิทธิ์แบบแปลนนี้เป็นของช่างอุ้ย ขอนแก่น https://www.facebook.com/takamine.ngokwong
  อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
  ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น
Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา โดย ช่างอุ้ย ขอนแก่น

แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา โดย ช่างอุ้ย ขอนแก่น

 • แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา
 • ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
 • ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD
 • ลิขสิทธิ์แบบแปลนนี้เป็นของช่างอุ้ย ขอนแก่น https://www.facebook.com/takamine.ngokwong
  อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
  ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น

Download แบบแปลนอื่นๆ ของช่างอุ้ย
Download แบบแปลนจากเพื่อนช่างท่านอื่น

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน งานก่อสร้างชลประทาน


ตารางอัตราราคางานต่อหน่วยงานดิน งานชลประทาน 

เป็นตารางอัตราราคาต่อหน่วยงานดิน ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานชลประทาน)  การใช้งานเพียงเปลี่ยนราคาน้ำมันเท่านั้น (ช่วงราคาน้ำมัน 25.00-45.99 บาท)

โดย : ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า ได้จัดทำลงในตารางคำนวณ เพื่อสะดวกในการใช้งาน สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้


>>Download โปรแกรม

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527

แบบก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี  2527 เลยได้ชื่อย่อว่าฝาย มข.2527 เป็นแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

โยธาไทยได้รับความอนุเคราะห์แบบมาจากช่างท๊อป (เอกภพ บุญเพลิง) อบจ.กาฬสินธุ์

https://yotathai.box.com/s/u8ifffz3eox26vyoer2m