วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

VDO SketchUp+Profile Builder อ.หาดใหญ่ 24-26 ก.ค. 2560

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง
24-26 กรกฎาคม 2560 อ.หาดใหญ่ สอนโดยอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder 🌐 http://training.yotathai.com/sketchup.htmlวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างงาน ที่เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา ด้วย SketchUp+Profile Builder เป็นโรงเลี้ยงแพะ โดย ช่างกฤต (จิบเดียว ก็ซึ้งแมน)

ตัวอย่างงาน ที่เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา ด้วย SketchUp+Profile Builder เป็นโรงเลี้ยงแพะ โดย ช่างกฤต (จิบเดียว ก็ซึ้งแมน) 
https://goo.gl/413GGt <ดู VDO แนะนำ
https://yotathai.box.com/v/Goat-house <Download ไฟล์งาน

🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐http://training.yotathai.com/sketchup.html < คลิก

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527 - Yotathai.com

แบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข.2527 - Yotathai.com

Picture
แบบก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี  2527 เลยได้ชื่อย่อว่าฝาย มข.2527 เป็นแบบมาตรฐานฝายน้ำล้นที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน
​โยธาไทยได้รับความอนุเคราะห์แบบมาจากช่างท๊อป (เอกภพ บุญเพลิง) อบจ.กาฬสินธุ์ ขอขอบคุณช่างท๊อป มา ณ ที่นี้ครับ


การใช้งานแบบมาตรฐานฝ้ายน้ำล้น มข.2527

การใช้แบบแปลนก่อสร้าง สามารถนำไปใช้งานได้เลย โดยออกแบบตามพื้นที่จริง การประมาณราคาเบื้องต้น สามารถใช้ข้อมูลปริมาณวัสดุจากแบบแปลนนี้ได้ แต่การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ จำเป็นที่ผู้เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องถอดแบบเพื่อหาปริมาณวัสดุใหม่ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก่อสร้าง ฉบับปัจจุบัน (หลักเกณฑ์ราคากลาง พ.ศ. 2555) งานก่อสร้างฝายน้ำล้นถือเป็นงานก่อสร้างชลประทาน ในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ต้องใช้หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

การออกแบบฝายน้ำล้น มข.2527

Picture


ดูและ Download

ไฟล์ PDF จำนวน 26 หน้า ขนาดไฟล์ 5 MB

คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียง - Yotathai.com

คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียง - Yotathai.com


Picture

คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

Picture
Picture
Picture
ดูและDownload link หลัก ไฟล์.pdf จำนวน 64 หน้า  ขนาด 7MB
Picture
ดูและDownload link สำรอง ไฟล์.pdf จำนวน 64 หน้า  ขนาด 7MB

การจัดทำแบบก่อสร้าง โดย กองพัฒนาอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - Yotathai.com

การจัดทำแบบก่อสร้าง โดย กองพัฒนาอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - Yotathai.com

Picture

การจัดทำแบบก่อสร้าง โดย กองพัฒนาอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนาอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำเอกสาร การจัดทำแบบก่อสร้าง ขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางการเขียบแบบก่อสร้าง สำหรับวิศวกร ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน นักศึกษา เพื่อประกอบความเข้าใจในการจัดทำแบบก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง 
Picture
Picture
Picture
ดูและdownload link หลัก จำนวน 75 หน้า ไฟล์ pdf ขนาด 6.77MB
Picture
ดูและdownload link สำรอง จำนวน 75 หน้า ไฟล์ pdf ขนาด 6.77MB

แบบบ้าน โครงการบ้านรักษ์โลก 6 แบบ พิมพ์เขียวพร้อมราคาปลูกสร้าง Download ฟรี โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Yotathai.com

แบบบ้าน โครงการบ้านรักษ์โลก 6 แบบ พิมพ์เขียวพร้อมราคาปลูกสร้าง Download ฟรี โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - Yotathai.com

Picture

แบบบ้าน โครงการบ้านรักษ์โลก 6 แบบ พิมพ์เขียวพร้อมราคาปลูกสร้าง Download ฟรี โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการ “บ้านรักษ์โลก” 6 ผลงาน นี้ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานทั้ง 6 แบบ เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download นำไปใช้ในการยื่นขอกู้เพื่อปลูกสร้าง

ซึ่งมี ประเภทแบบบ้านแบ่งตามราคาได้ 2 ช่วงราคา ดังนี้
1.ประเภทแบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
2.ประเภทแบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาทแบบบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานแบบบ้านโครงการ “บ้านรักษ์โลก” พร้อมราคาปลูกสร้างไม่เกิน 1,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download ได้ฟรี
  •  9x9 House
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น
Picture
  • บ้านในสวน
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น
Picture
  • บ้านกลางลม
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น
Picture
แบบบ้านราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำพิมพ์เขียวของผลงานแบบบ้านโครงการ “บ้านรักษ์โลก” พร้อมราคาปลูกสร้างไม่เกิน 2,000,000 บาท เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจ สามารถ Download ได้ฟรี
  • บ้านใต้เงา
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 ชั้น
Picture
  • WEATHER HOUSE
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น
Picture
  • COMPACT FAMILY HOUSE
แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ศ.ล. 1 ชั้น
Picture

แหล่งที่มาจากเว็บไซต์ http://www.ghbank.co.th/2016/ghb-ecohome

VIDEOสอน SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง เชียงราย - Yotathai.com

VIDEOสอน SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง เชียงราย - Yotathai.com


Picture

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง 23-25 มิถุนายน 2560 เชียงราย 3 วันเต็ม

VDO SketchUp+Profile Builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคางานก่อสร้าง 23-25 มิถุนายน 2560 เชียงราย
------------
Day3
https://goo.gl/8KEcxb <ตอนที่ 1/4
https://goo.gl/pCPuhd <ตอนที่ 2/4
https://goo.gl/8SuZP3 <ตอนที่ 3/4
https://goo.gl/TGq87D <ตอนที่ 4/4
------------
Day2
https://goo.gl/Ehe8Sx <ตอนที่ 1/4
https://goo.gl/7bTCej <ตอนที่ 2/4
https://goo.gl/YxgLuS <ตอนที่ 3/4
https://goo.gl/Qtypbv <ตอนที่ 4/4
------------
Day1
https://goo.gl/YfwCV6 <ตอนที่ 1/4
https://goo.gl/7e6Z6w <ตอนที่ 2/4
https://goo.gl/LdQULn <ตอนที่ 3/4
https://goo.gl/eJXRLR <ตอนที่ 4/4
➖➖➖➖➖➖
🏠สนใจอบรม โครงการ 🖥️"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"🖥️ กับโยธาไทย 🌐http://training.yotathai.com/sketchup.html <คลิก

DOWNLOAD โปรแกรม SketchUp และExtension เสริมสำหรับโปรแกรมSketchUp มากมาย - Yotathai.com


Picture

DOWNLOAD โปรแกรม SketchUp และ Extension เสริมแนะนำสำหรับโปรแกรม SketchUp

เว็บไซต์แหล่งรวม ​DOWNLOAD โปรแกรม SketchUp ทั้งเวอร์ชั่นเก่าไปจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุด

  • -SKETCHUP PRO
  • -SKETCHUP MAKE
  • -SKETCHUP VIEWER

Extension เสริมสำหรับโปรแกรมSketchUp
-Profile Builder 2.1.5
-10001Bit Tool
-Mirror
-Layers Panel

http://www.sketchupbuilder.com/download.html <คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)