เว็บบอร์ดโยธาไทย

โยธาไทย

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง

เป็นแบบแปลน ไฟล์ CAD สามารถแก้ไขได้
มีเพื่อนช่าง ส่งมาเผยแพร่
ขอขอบคุณ มากๆ ครับ

Download ที่
https://yotathai.box.com/s/0d7491fbf57d1ed70cec

แบบมาตรฐานงานทาง (Standard Drawings 1994) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/9mb2vzu51ig1gf7yjoeb

แบบมาตรฐานการยกโค้งในทาง 4 ช่องจราจรและการระบายน้ำ(ใหม่) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/fc732118b35887eb268a

ไม่มีความคิดเห็น: