วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รวมหลักเกณฑ์ราคากลางโดยโยธาไทย V.1

รวมเอกสารมติครม.,หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ รวมรวมโดยเว็บไซต์ www.yotathai.net

เอกสารนี้เป็น เวอร์ชั่นหนึ่ง (V.1)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 หากมีอะไรใหม่ จะออกเป็นเวอร์ชั่น ถัดไปเรื่อยๆ ครับ

Download ได้ที่ https://yotathai.box.net/shared/lbyeukpztsf7p5psafd8

ดูเว็บไซต์สนับสนุนการจัดทำราคากลางได้ที่ http://www.ราคากลาง.com

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 (มีนาคม 2554)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 (มีนาคม 2554)
โดยสำนักงบประมาณ

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลภาพวิธีการวิธีการก่อสร้างอาคาร โดย กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูลภาพวิธีการวิธีการก่อสร้างอาคาร
ผู้เผยแพร่ : กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รูปแบบเอกสาร : pdf
จำนวนหน้า : 376 หน้า
ขนาดไฟล์ : 64.8 Mb

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบก่อสร้างอาคารตลาดสด โดยช่างวรรัตน์ ศิริเจริญ กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์

แบบก่อสร้างอาคารตลาดสด
ผู้เผยแพร่ : ช่าง วรรัตน์ ศิริเจริญ / กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
รูปแบบไฟล์ : AutoCAD , SketChup และ Excel
คำอธิบายเพิ่มเติม :ไฟล์ มี 3 ไฟล์ ย่อรวมด้วย winrar ประกอบด้วยไฟล์แบบ (Dwg),ไฟล์ภาพ 3 มิติ (SketChup) และ ไฟล์ตารางถอดแบบประมาณราคา (Excel) ผู้นำแบบแปลนไปใช้ในราชการ ต้องถอดแบบประมาณราคาด้วยตัวเองเพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

แบบอาคารห้องประชุม 2 ชั้น โดย ภานุมาส คำปันนา อบต.ศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

แบบแปลนก่อสร้างอาคารห้องประชุม 2 ชั้น
ผู้เผยแพร่ :ช่างภานุมาส คำปันนา / อบต.ศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน
รูปแบบไฟล์ : ไฟล์ dwg
คำอธิบายเพิ่มเติม : มี 5 ไฟล์ ย่อย รวมด้วย winrar ให้แตกไฟล์ออกแล้วเปิดด้วย AutoCAD

โปรแกรม Free dwg viewer

 สำหรับเปิดดูไฟล์งานเขียนแบบ สกุล Dwg หรือ ไฟล์ที่เขียนด้วย AutoCAD นั่นเองครับ สามารถใช้งานได้ฟรี

ข้อมูลจากเว็บ http://infograph.com/products/viewers.asp

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดย ช่าง วรรัตน์ ศิริเจริญ

แบบก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์
ผู้เผยแพร่ : ช่าง วรรัตน์ ศิริเจริญ / กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
รูปแบบไฟล์ : AutoCAD , SketChup และ Excel
คำอธิบายเพิ่มเติม :ไฟล์ มี 3 ไฟล์ ย่อรวมด้วย winrar ประกอบด้วยไฟล์แบบ (Dwg),ไฟล์ภาพ 3 มิติ (SketChup) และ ไฟล์ตารางถอดแบบประมาณราคา (Excel) ผู้นำแบบแปลนไปใช้ในราชการ ต้องถอดแบบประมาณราคาด้วยตัวเองเพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

 

แบบแปลนก่อสร้างห้องแถว 6 คูหา โดย ช่างศิริพงษ์ พัดชา

แบบแปลนก่อสร้างห้องแถว 6 คูหา
ผู้เผยแพร่ :ช่างศิริพงษ์ พัดชา / กองช่าง อบจ.ชุมพร
รูปแบบไฟล์ :เขียนด้วย AutoCAD ไฟล์นามสกุล dwg
คำอธิบายเพิ่มเติม :ไฟล์ มี 1 ไฟล์ ย่อรวมด้วย winrar ให้แตกไฟล์ออกแล้วเปิดด้วย AutoCAD

บัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการ สำหรับการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มิถุนายน 2554

บัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการ สำหรับการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง มิถุนายน 2554 ตามหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เปิดดูบัญชีค่าแรง 13 มิ.ย. 2554  คลิกที่นี่

บัญชีค่าแรง ล่าสุด ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555  คลิกที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบมาตรฐานกรมชลประทาน

บบมาตรฐานกรมชลประทานสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้
(คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save Target As)
*หมายเหตุ : แบบมาตรฐานกรมชลประทานในแต่ละชุด ได้ถูกรวบรวมและบีบอัดไฟล์ไว้โดยใช้โปรแกรม WinRAR

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมชลประทาน

แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยแพร่โดย สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เป็นไฟล์ภาพ นะครับ

คลิกเพื่อไปที่หน้าเว็บ

ตัวอย่างรายการที่มีให้ Download

ทช-2-201(1)/45 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-201(2)/45 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นพื้นทางหินคลุก แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-202/45 (การเสริมเหล็กถนนคอนกรีต แก้ไขครั้งที่ 2)
ทช-2-203/48 (ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อตามยาว)
ทช-2-204/48 (ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านไม่มีรอยต่อตามยาว)
ทช-2-205/49 (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อตามยาวชนิดระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)
ทช-2-206/49 (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแบบไม่มีรอยต่อตามยาวชนิดระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)
ทช-2-207/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก.(แบบไม่มีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย)
ทช-2-208/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ข.(แบบมีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย)
ทช-2-209/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ค.(แบบมีรอยต่อกลางและเหล็กเดือย)
ทช-2-301/45 ถนน CAPE SEAL (แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-302/45 (ถนน D.B.S.T)
ทช-2-303/45 ถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE (แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-304/45 (ถนนลูกรัง แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-305(1)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (1-3) รูปตัดโครงสร้างทาง)
ทช-2-305(2)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (2-3) ข้อกำหนดการก่อสร้าง)
ทช-2-305(3)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (3-3) ข้อกำหนดการก่อสร้าง)
ทช-2-306(1)/51 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (1-2)
ทช-2-306(2)/51 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (2-2)
ทช-2-307(1)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(รูปตัดโครงสร้างทาง)(1-3)
ทช-2-307(2)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(ข้อกำหนดการก่อสร้าง)(2-3)
ทช-2-307(3)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(ข้อกำหนดการก่อสร้าง)(3-3)
ทช-2-308/52 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็กรูปพรรณ

ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ได้กรุณา จัดส่ง โปรแกรมหาพื้นที่ทาสีเหล็กตัวซีและคำนวณหาน้ำหนักเหล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากของเดิม เพื่อให้การคำนวณละเอียดขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มสูตรในการคิดคำนวณหาน้ำหนักเหล็กเพื่อให้ง่ายในการประมาณราคาเพิ่มขึ้นด้วย ชวนเชิญพี่ๆน้องๆ ได้ลองทดสอบใช้งานกันดู ช่างอ่างได้ฝากบอกว่าว่า หากพบข้อบกพร่องในการทำงานของโปรแกรมให้ช่วยแจ้งด้วยนะครับ และถ้ามันพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเผยแพร่ให้คนอื่นใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันครับ

โปรแกรมที่ให้ Download มีทั้ง เวอร์ชั่น ที่ทำงาน กับ Excel 2003 และ 2007 นะครับ รวมทั้งมีเอกสาร มาตรฐาน มอก.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) แนบไปด้วย ตอนเปิดโปรแกรม ต้องเปิดการใช้แมโคร  ทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับ

ผู้พัฒนาโปรแกรม : ธราเทพ ทองเบ้า (ช่างอ่าง) ang_nobita@hotmail.com

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ไฟล์ CAD

 แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION 1994 (บางส่วนเท่านั้น/ไม่ครบทั้งหมด) เป็นไฟล์ CAD สามารถแก้ไขได้

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type C (สองชั้น)

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type C (บ้านสองชั้น) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นไฟล์ pdf

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type B (สองชั้น)

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type B (บ้านสองชั้น) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นไฟล์ pdf

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type A (ขั้นเดียว)

แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน type A (บ้านชั้นเดียว) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นไฟล์ pdf

คลิกเพื่อดู

foxit โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ใช้งานง่าย ไว และฟรี

โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ขนาดเล็กใช้งานง่าย ไว คุณสมบัติครบครัน ใช้งานได้ฟรี ติดตามข่าวการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้ที่ http://www.foxitsoftware.com/downloads/

แผนที่ทางหลวงทั่วประเทศและแผนที่ในตัวเมืองจังหวัดต่างๆ


แผนที่ทางหลวงทั่วประเทศ แบ่งเป็น 8 โซนจากภาคเหนือลงมาภาคใต้ 

แผนที่ภายในเขตเมืองจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เรียงตามตัวอักษร รวมเมืองพัทยาด้วยครับ แต่ยังไม่มีเมืองบึงกาฬ
ดู  Download
 
จัดทำโดยสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
http://www.roadassothai.com/

โปรแกรมสร้างไฟล์ pdf ฟรี

โปรแกรมสร้างไฟล์ pdf เมื่อติดตั้งแล้วจะเหมือนเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่ง เป็น Free Program สามารถใช้งานได้ฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ http://www.pdfforge.org/pdfcreator 

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)