วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กรมทางหลวงชนบท


แบบงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร กรมทางหลางชนบท

โดย คุณจตุรงค์ อมรรัตน์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
       สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

Facebook : http://www.facebook.com/jaturongcivil

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร


แบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

โดย ช่างพริก ลำพูน
เป็นไฟล์ CAD ครับ
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

แบบศาลา รูปทรง 6 เหลี่ยม


แบบศาลา รูปทรง 6 เหลี่ยม พื้นที่ 28 ตร.ม.

โดย คุณจตุรงค์ อมรรัตน์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
       สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

Facebook : http://www.facebook.com/jaturongcivil

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมรายการคำนวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน(แท้งค์โลหะทรงกระบอก)

โปรแกรมรายการคำนวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน
(แท้งค์โลหะทรงกระบอก)

โดย อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (วศ.บ.)


เป็นไฟล์  Excel ครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม  คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 (สพฐ)

รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556 

โดย : กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         กระทรวงศึกษาธิการ


เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

เว็ปไซต์ : http://design.obec.go.th/
facebook : http://www.facebook.com/designobec

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 270 ตารางเมตร


แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 270 ตร.ม.

โดย ช่างพริก ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

แบบบ้านพักอาศัย ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 240 ตารางเมตร

แบบบ้านพักอาศัย ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 240 ตร.ม.

โดย ช่างถึก เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์โยธาไทย


เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

facebook : http://www.facebook.com/yotathai

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แบบบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร


แบบบ้านขนาดพื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.

โดย ช่างพริก ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แบบบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้าน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

โดย ช่างพริก ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยงานอาคาร 2555

โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
งานอาคาร 255ปรับปรุงใหม่ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางฯ ปี 2555 

จัดทำโดย ช่างอ่าง  ธราเทพ ทองเบ้า

เป็นไฟล์  Excel ครับ 
ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบถังเก็บน้ำฝน ขนาด 100 ลบ.ม.


แบบถังเก็บน้ำฝน ขนาด 100 ลบ.ม.

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อมพร้อมขยาย ขนาด 100 ครัวเรือน


แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อม
พร้อมขยาย ขนาด 100 ครัวเรือน

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อมพร้อมขยาย ขนาด 50 ครัวเรือน


แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อม
พร้อมขยาย ขนาด 50 ครัวเรือน

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อมพร้อมขยาย สำหรับโรงเรียนชนบท


แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อม
พร้อมขยาย สำหรับโรงเรียนชนบท

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบศูนย์จ่ายน้ำประปา ขนาด 20 ลบ.ม. (ชนิดตั้งบนดิน)


แบบศูนย์จ่ายน้ำประปา 
ขนาด 20 ลบ.ม. (ชนิดตั้งบนดิน)

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงประปาหมู่บ้านชนิดหอถังสูง โครงเหล็ก ของ ก.ส.ช.เดิม ให้มีระบบกรองน้ำ


แบบปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
ชนิดหอถังสูง โครงเหล็ก ของ 
ก.ส.ช.เดิม ให้มีระบบกรองน้ำ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จากน้ำผิวดิน ของ ก.ส.ช.เดิม ให้มีระบบกรองน้ำ 3 ใบ


แบบปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
จากน้ำผิวดิน ของ ก.ส.ช.เดิม 
ให้มีระบบกรองน้ำ 3 ใบ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงถัง ค. 4/4.5 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบถังกรองน้ำ


แบบปรับปรุงถัง ค. 4/4.5 ของ 
ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบถังกรองน้ำ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงถัง ฝ.33 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ ถังกรองน้ำ 2 ใบ ถังน้ำใส 1 ใบ


แบบปรับปรุงถัง ฝ.33 
ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ
ถังกรองน้ำ 2 ใบ ถังน้ำใส 1 ใบ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบปรับปรุงถัง ฝ.33 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ ถังกรองน้ำ 1 ใบ ถังน้ำใส 2 ใบ


แบบปรับปรุงถัง ฝ.33 
ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ
ถังกรองน้ำ 1 ใบ ถังน้ำใส 2 ใบ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงถัง ฝ.30 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ ถังกรองน้ำ 2 ใบ ถังน้ำใส 2 ใบ


แบบปรับปรุงถัง ฝ.30 
ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ
ถังกรองน้ำ 2 ใบ ถังน้ำใส 2 ใบ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบปรับปรุงถัง ฝ.30 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบถังกรองน้ำ 1 ใบ ถังน้ำใส 3 ใบ

แบบปรับปรุงถัง ฝ.30 
ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบ
ถังกรองน้ำ 1 ใบ ถังน้ำใส 3 ใบ


จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่


วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบปรับปรุงถัง ฝ.5 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบถังกรองน้ำ


แบบปรับปรุงถัง ฝ.5 ของ ก.ส.ช.เดิม เป็นระบบถังกรองน้ำ

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อมพร้อมขยาย ขนาด 30 ครัวเรือน


แบบประปาหมู่บ้านขนาดย่อม
พร้อมขยาย ขนาด 30 ครัวเรือน

จัดทำโดย : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรียบเรียงโดย : นายโกศล อุ่ยประพัฒน์

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบส้วมสาธารณะต้นแบบ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ


แบบส้วมสาธารณะต้นแบบ 
สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

จัดทำโดย : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
เว็บบอร์ด โยธาไทย

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบอุปกรณ์ออกกำลังกาย สนาม


แบบอุปกรณ์ออกกำลังกาย สนาม
โดย ช่างพริก ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบห้องน้ำสาธารณะ


แบบห้องน้ำสาธารณะ
โดย ช่างพริก ลำพูน

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ใช้เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบซุ้มต่างๆ)

แบบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
(เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบซุ้มต่างๆ)

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี

แบบที่ 1
แบบที่ 2

แบบที่ 3

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับงานก่อสร้างทางหลวงชนบท


แบบมาตรฐานงานทาง 
สำหรับงานก่อสร้างทางหลวงชนบท

โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบบ้านผู้ประสบภัย TSUNAMI


แบบบ้านผู้ประสบภัย TSUNAMI

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดแบบบ้านผู้ประสบภัย
type A  คลิกที่นี่

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดแบบบ้านผู้ประสบภัย
type B  คลิกที่นี่
เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดแบบบ้านผู้ประสบภัย
type C  คลิกที่นี่
ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย
                 http://www.dpt.go.th/index.php

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานถนนและสะพาน กรมโยธาธิการ

แบบมาตรฐานถนนและสะพาน


โดย สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท
กระทรวงมหาดไทย


เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

แบบซุ้มชุมชน สำหรับถนนภายในหมู่บ้าน โดย ช่างพริก ลำพูน


แบบซุ้มชื่อชุมชน สำหรับถนนภายในหมู่บ้าน

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน
เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

13 ฟอนต์มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ

13 ฟอนต์มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้ใช้ในหน่วยราชการ


ดาวน์โหลดคำอธิบาย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดฟอนต์  คลิกที่นี่

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง ไฟล์ CAD

แบบมาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง

เป็นแบบแปลน ไฟล์ CAD สามารถแก้ไขได้
มีเพื่อนช่าง ส่งมาเผยแพร่
ขอขอบคุณ มากๆ ครับ

Download ที่
https://yotathai.box.com/s/0d7491fbf57d1ed70cec

แบบมาตรฐานงานทาง (Standard Drawings 1994) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/9mb2vzu51ig1gf7yjoeb

แบบมาตรฐานการยกโค้งในทาง 4 ช่องจราจรและการระบายน้ำ(ใหม่) ไฟล์ PDF
https://yotathai.box.com/s/fc732118b35887eb268a

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท.


แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท.


จัดทำโดย 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.


จัดทำโดย 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป


มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป

จัดทำโดย : กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย


เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

แบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

โดย อาจารย์มนตรี เงาเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เชียงใหม่)


เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : Montri homepage

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบห้องครัว ขนาดพื้นที่ 21 ตารางเมตร


แบบห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตร

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

แบบอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 395 ตร.ม.


แบบอาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 395 ตร.ม.

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

แบบอาคารจอดรถ พื้นที่ 198 ตารางเมตร


แบบอาคารจอดรถ พื้นที่ใช้สอย 198 ตร.ม.

เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

แบบอาคารสำนักงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท
จัดทำโดย กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

ไฟล์นามสกุล .pdf   คลิกที่นี่
ราคากลางทั่วไป อาคารศูนย์บำรุงฯ  คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก : สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
http://design.drr.go.th/

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5 ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก


คู่มือการใช้งานโปรแกรม NEO RC DESIGN V5 ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

เป็นคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก NEO RC DESIGN เวอร์ชั่น 5 ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น PDF ไฟล์ มี 173 หน้า

Download คู่มือ NEO RC DESIGN V5
Download โปรแกรม NEO RC DESIGN V5
Download โปรแกรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แบบบ้านพัก พื้นที่ใช้สอย 130 ตารางเมตร โดยช่างพริก ลำพูน


แบบบ้านพัก พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน
เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

แบบบ้านพัก พื้นที่ใช้สอย 79 ตารางเมตร โดยช่างพริก ลำพูน


แบบบ้านพัก พื้นที่ใช้สอย 79 ตร.ม.

โดย : ช่างไพรัตน์ ธนันชัย (ช่างพริก) ลำพูน
เป็นไฟล์ CAD ครับ

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ตั้งแต่รุ่น V.2007  ขึ้นไป คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบสำหรับ ACAD  ต่ำกว่ารุ่น V.2007 ลงมา คลิกที่นี่

ป้ายกำกับ

3d (1) กฎระเบียบ (5) กฎหมาย (4) กรมการปกครอง (1) กรมชลประทาน (3) กรมทรัพยากรน้ำ (1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (1) กรมทางหลวง (8) กรมทางหลวงชนบท (8) กรมบัญชีกลาง (1) กรมยุทธโยธาทหารบก (6) กรมโยธาธิการ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง (14) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1) กรมอนามัย (1) กรมอัยการ (1) กระทรวงการคลัง (1) กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง (1) กวพ.อ. (1) ก.ส.ช. (2) กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (1) กองออกแบบ (1) ก่อสร้าง (5) การจัดระบบบริการสาธารณะ (1) การติดตั้งท่อประปา (1) การป้องกันและบรรเทาสารธรณภัย (1) การพัสดุ (4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) การแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (1) กำหนดราคา (1) กีฑา (1) กีฬา (1) โกดัง (1) ข้อหารือ (2) ข่าว (1) ข่าวสาร (11) เขียน (22) เขียนแบบ (76) เขื่อนดินขนาดเล็ก (1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1) คณะรัฐมนตรี (1) คมนาคม (2) ครุภัณฑ์ (1) ควบคุมงาน (3) ควบคุมอาคาร (3) ความรู้ (2) ความรู้งานช่าง (12) คอมพิวเตอร์ (1) ค่าก่อสร้าง (1) ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (1) ค่าจ้างแรงงาน (1) คำนวนราคากลาง (1) คู่มือ (23) คู่มือการปลูกต้นไม้ (1) คู่มือมาตรฐาน (2) เครื่องจักร (1) งานก่อสร้างระบบประปา (1) งานทาง (16) งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (5) งานบำรุงรักษางานทาง (1) งานสะพาน (2) งานอาคาร (3) เงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการ (1) จตุรงค์ อมรรัตน์ (2) จัดสวน (1) จุลภาคย์ จุลรังษี (1) โฉนดที่ดิน (1) ชนบท (4) ชลประทาน (11) ช่างกุ้ง (1) ช่างถึก (1) ช่างอุ้ย (5) ซุ้ม (1) ซุ้มชุมชน (1) เซปักตะกร้อ (1) ฌาปนสถาน (1) ต้นทุน (1) ตลาด (1) ตัวอย่างผลงาน (1) ตำรา (1) ตึกแถว (6) ถนน (9) ถังน้ำมัน (1) ถังสูง (1) ทวีศักดิ์ สินศิลาเกตุ (1) ท่อ (2) ท้องถิน (1) ท้องถิ่น (1) ท่อเหลี่ยม (1) ทางเดิน (1) ทางหลวง (11) ทางหลวงชบบท (1) เทนนิส (1) เทศบาล (1) ธราเทพ ทองเบ้า (3) น้ำบาดาล (1) น้ำฝน (1) บัญชี (1) บัญชีค่าแรง (1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (2) บันทึก (1) บ้านธรรมปกรณ์ (5) บ้านพัก (6) บำรุงทาง (1) แบบก่อสร้าง (20) แบบถังเก็บน้ำฝน (1) แบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ (1) แบบบ้าน (44) แบบแปลน (123) แบบฟอร์ม (1) แบบมาตรฐาน (68) แบบห้องพัก (5) แบบหอพัก (1) ปปช. (1) ประปา (22) ประปาส่วนภูมิภาค (1) ประมาณการ (3) ประมาณราคา (6) ประสบภัย (1) ป้าย (3) ปิยะ ภูมิกระจาย (1) แปลงนา (1) โปรแกรม (6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (10) โปรแกรมแต่งรูป (1) ผิวทาง (1) ผู้บริหารท้องถิ่น (1) ผู้สูงอายุ (1) แผ่นดินไหว (5) แผนที่ (1) แผนพัฒนาสามปี (1) ฝ.30 (1) ฝาย (4) พัสดุ (3) พาราแอสฟัลท์ (1) พิจิตร สุขศรี (1) ไพรัตน์ ธนันชัย (24) ฟอนต์ (1) ฟุตซอล (1) ฟุตบอล (1) ไฟฟ้า (3) ไฟล์ตัวอย่าง (1) ไฟสัญญาณจราจร (2) ภาคพายัพ (1) ภานุมาส คำปันนา (3) ภาษีป้าย (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) ภูมิทัศน์ (2) ภูมิสถาปัตยกรรม (1) ม.เทคโนโลยีสุรนารี (10) มยผ. (1) มหาดไทย (2) มาตรการชะลอการสอบแข่งขัน (1) มาตรฐาน (7) มานะ ยิ่งเดช (1) เมรุ (1) ยางมะตอย (1) รถนำเที่ยว (1) ระบบประปา (16) ระบบไฟฟ้า (2) ระบบส่งน้ำ (3) ระบายน้ำ (7) ระเบียบ (3) ระเบียบพัสดุ (1) ระเบียบพัสดุท้องถิ่น (1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (1) รา (1) ราคา (2) ราคากลาง (11) ราคากลางคอมพิวเตอร์ (1) ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (2) ราคาจ้าง (1) ราคาซื้อ (1) ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง (2) รางระบายน้ำ (2) ราชการ (1) รายการคำนวณ (2) รายงานช่าง (1) ราวกันอันตราย (1) โรงฆ่าสัตว์ (1) โรงฆ่าสุกร (1) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (1) โรงจอดรถ (3) โรงแปลรูปขนาดเล็ก (3) โรงแปลรูปโคกระบือ (3) โรงสูบ (1) โรงอาหาร (1) ละเมิด (2) ลานกีฬา (2) เลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) ว2883 (1) วรรัตน์ ศิริเจริญ (5) วอลเล่ย์บอล (1) วัสดุก่อสร้าง (2) วัสดุงานไฟฟ้า (1) วิศวกร (1) วิศวกรโยธา (1) วิศวกรรไฟฟ้า (1) ศาลปกครอง (1) ศาลา (1) ศิริพงษ์ พัดชา (2) ศูนย์เด็กเล็ก (3) ศูนย์พิบัติภัย (1) สถานสงเคราะห์คนชรา (5) สพฐ (1) สภาท้องถิ่น (1) สภาวิศวกร (1) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (1) สอบเลื่อนระดับ (1) สะพาน (7) สำนักงบประมาณ (2) สำนักงาน (2) สำนักมาตรฐานและประเมินผล (1) สำนักออกแบบ (10) สำรวจ (1) สิ่งก่อสร้าง (2) หนังสือ (3) หนังสือคำสั่ง (1) หนังสือราชการ (5) หนังสือสั่งการ (3) หมู่บ้าน (13) หลวงชนบท (1) หลักการ (1) หลักเกณฑ์ (6) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (9) ห้องครัว (1) ห้องน้ำ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) อบจ. (1) อบต. (1) อปท. (3) อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (1) อ.มนตรี เงาเดช (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (3) ออกกำลังกาย (1) ออกแบบ (64) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (1) อาคาร (20) อาคารถล่ม (1) อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) อาคารพยาบาล (1) อาคารพาณิชย์ (5) อาคารระบายน้ำ (2) อาคารเรียน (1) อาคารเรือนนอน (1) อาคารสำนักงาน (1) อาคารเอนกประสงค์ (1) อ่างเก็บ (1) อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (1) อาารอเนกประสงค์ (1) เอกพล ตะนะดี (3) เอกสารสรุปแหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (1) Asphalt Concrete (1) AutoCAD (44) AutoLISP (1) dwg (30) ebook (2) excel (7) Extension (1) Factor F (2) font (1) ict (1) Overlay (1) pdf (86) .ppt (3) profile builder (4) program (1) sketchup (10) staad pro (1) survey (1) vdo (2)